Velkommen hos Lægerne i Kongevejscentret

Vi er to læger - Tina Kølle & Anette Dideriksen, der driver praksis i fællesskab, her er også Dorte Bang og Gitte Leander Krarup som er konsultationssygeplejersker, og lægesekretær Christina Marion Kruse.