Personale

Lægernes arbejdsområder
Foruden at være praktiserende læger har vi også andre lægelige funktioner, så som lægekonsulentarbejde, undervisning og efteruddannelse af praktiserende læger og videreuddannelseskoordinator i Hovedstadsregionen. Vi finder, at dette arbejde er en forudsætning for at vi kan forny os og være up to date med viden og inspiration i vores arbejde.

Sygeplejerskernes arbejdsområder
Vores sygeplejersker arbejder dels som sekretærer, og har desuden lægesuperviserede opgaver som: Blodtrykskontrol, vægtkontroller og kostvejledning, vaccinationer, behandling af vorter, allergitestning og -behandling, hjerteundersøgelser (EKG), astmakontroller, blodprøvetagning og andre sygeplejemæssige opgaver.

Lægesekretærens arbejdsområder
Vores sekretær tager imod tidsbestillinger, receptfornyelser og andre sekretærlignende forespørgsler på telefonen mellem kl. 9-12. Derudover tager vores sekretær blodprøver, EKG, urinprøvekontroller mandag-torsdag mellem kl. 8-9. Vores sekretær har derudover en del andre administrative opgaver om eftermiddagen, hvorfor tidsbestillinger og recepter skal ske mellem kl. 9-12.

 • Tina Ritto Kølle

  Speciallæge i almen medicin

  Kandidat 1984.
  Efter hospitalsuddannelse i praksis i Hørsholm siden 1998.

  Interessefelter: Børn, gynækologi, samtaleterapi og forebyggelse af kroniske lidelser


 • Anette Dideriksen

  Speciallæge i almen medicin 2005. Praktiserende læge fra 1. sept. 2007.

  Interesse felter: bevægeapparats gener, giver akupunktur for visse lidelser. Børneundersøgelser og svangreundersøgelser.


 • Christina Marion Kruse

  Christina Kruse er uddannet lægesekretær fra Knord Lyngby (2014) og har været i vores praksis siden juni 2016.


 • Dorte Bang

  Uddannet sygeplejerske i 1987 fra Herlev Sygehus og har været i lægepraksis siden 2000 og her i klinikken siden 2014.


 • Gitte Leander Krarup

  Uddannet sygeplejerske i 1999 fra Ålborg Sygehus og har været sygeplejerske i vores praksis siden 1. oktober 2015.


 • Charlotte Kjærgaard

  Fra den 3. december 2018 og indtil den 28. maj 2019 er FASE 2 uddannelseslæge Charlotte T. Kjærgaard at finde i vores lægeklinik. Charlotte har tidligere været hos os i klinikken, blandt andet en gang om måneden på returdage, og hun kender derfor klinikken rigtig godt. (Foto er på vej)


picture here
Praktiske oplysninger
picture here
Tidsbestilling
picture here
Email
picture here
Receptfornyelse