Coronavaccination

Coronavaccination

Hvornår skal du vaccineres mod COVID-19?

Alle får i flg. Sundhedsstyrelsen tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19 - senest ved udgangen af juni.

For at fordele vaccinedoserne har Sundhedsstyrelsen lavet forskellige målgrupper og en rækkefølge. Dem kan du se her: Målgrupper for vaccinationer

Lige nu (ultimo febraur) vaccineres gruppe 5, der er udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Langt de fleste i denne gruppe vil ifølge Sundhedsstyrelsen have et forløb på sygehuset, og vil blive indkaldt til vaccination via sygehuset.

Gruppe 5 er af Sundhedsstyrelsen defineret som patienter med øget risiko for indlæggelse eller død i tillfælde af smitte med COVID-19. Det kan eksempelvis være personer med udbredt kræftsygdom eller personer med meget svær hjerte-, lunge- eller leversygdom. Visitation til vaccination kan ske efter konkret lægefaglig vurdering af den behandlingsansvarlige læge på sygehus.

Ganske få patienter tilhører ifølge Sundhedsstyrelsen denne gruppe UDEN at have et forløb på sygehus. I disse tilfælde er det den praktiserende læge, der vurderer, hvilke af patienterne der tilhører denne gruppe. Som patient eller pårørende skal du ikke gøre noget.

Vi finder vores patienter dels ud fra vores kendskab til vores sygeste patienter, dels ud fra de registreringer vi har omkring bl.a. medicin og diagnoser.

Du skal ikke henvende dig til klinikken for at gøre opmærksom på din sygdom, klinikken er opmærksom på Sundhedsstyrelsens retningslinjer og hvilke af vores patienter der er omfattet af gruppe 5. Vi kontakter de få patienter Sundhedsstyrelsen tillader vi kan henvise direkte for at informere om tilbuddet om vaccination.

Vi har stor forståelse for, at mange af vores patienter er bekymrede for at få COVID-19, og ønsker, at vi henviser dem til tidlig vaccination, men vi håber også på jeres forståelse for, at vi som læger er forpligtede til at følge Sundhedsstyrelsens udmeldinger og prioritere i henhold til deres retningslinjer.

Med venlig hilsen
Lægerne i Kongevejscentret