Influenzavaccination

Influenzavaccination for børn og voksne (kun klinikkens patienter)

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle. Influenza er hyppigst i vintersæsonen. For nogle kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig livstruende. Fra 1. oktober kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

I år anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.

Influenzavaccination til børn kan KUN bestilles via hjemmesiden.

Under tidsbestilling benyttes kategorien: "Influenzavaccination" hos en af vores sygeplejersker.

Information vedr. influenzavaccination af børn i alderen 2-6 år med nasal vaccine (Fluenz Tetra).

Forudsætninger for at kunne få vaccinen:

Vaccinationen gives af to omgange med 4 ugers interval. (OBS har man fået den før er det kun EN gang)

Barnet skal være fyldt 2 år, men må ikke være fyldt 7 år, ved start af vaccinationsforløbet.
Barnet må ikke have feber på vaccinationstidspunktet.
Barnet må ikke være kendt med svær astma eller have kendt allergi mod gentamycin el neomycin.
Barnet skal kunne tåle æg.
Barnet må ikke være vaccineret mod MFR inden for de sidste 4 uger, og der skal ikke planlægges vaccination mod MFR 4 uger efter vaccinationen mod influenza.

Barnet kan potentielt smitte svært immunsvækkede personer med influenza inden for de første 1-2 uger efter vaccinen. Risikoen er størst de første 2-3 dage.

Vaccinen gives som en næsespray, 1 pust i hvert næsebor, ved hver vaccination.
Den medfølgende forælder har ansvaret for at holde barnet (fast) mens der vaccineres.
Barnet skal forblive i klinikken til observation for evt. vaccinationsreaktioner 15 min. efter vaccinationen

Influenzavaccination for voksne

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret mod influenza, hvis du:

Er fyldt 65 år inden den 15. januar 2023
Lever med kroniske sygdomme
Svært overvægtige med BMI >30
Førtidspensionister
Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
Børn på 2-6 år (se særskilt fane herom)
Gravide i 2. og 3. trimester
Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.